Agroturystyka Rancho Texas zaprasza na zajęcia hipoterapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności:
  • po przebytych chorobach zostawiających trwałe zmiany w sprawności fizycznej i życiu psychicznym,
  • upośledzonych umysłowo,
  • z deficytami rozwojowymi,
  • z uszkodzeniami analizatorów (wzrok, słuch)
  • niedostosowanych społecznie
  • Kontakt z końmi dla dziecka niepełnosprawnego i możliwość ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu to fantastyczna przygoda, która pomaga w odzyskaniu zdrowia w możliwym do osiągnięcia zakresie. Uniwersalność hipoterapii polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i stosowana za zgodą lekarza.